97-Kadr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 5 ayettir. Kadir gecesinden bahsedildiği için bu adı almıştır. “Kadr”, azamet ve şeref demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1-Şüphesiz, biz onu (Kuran’ı) Kadir gecesinde indirdik.

2-Bilir misin nedir Kadir gecesi?

3-Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.

4-Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner.

5-O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.

98-Beyyine Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 ayettir. “Beyyine”, apaçık delil demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1-Kitap ehlinden inkar edenler ile Allah’a ortak koşanlar, kendilerine apaçık delil gelinceye kadar (küfürden) ayrılacak değillerdi.

2-Bu delil, tertemiz sahifeleri okuyan, Allah tarafından gönderilen bir peygamberdir.

3-O sahifelerde dosdoğru hükümler vardır.

4-Kendilerine kitap verilenler, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.

5-Halbuki onlara, ancak dini Allah’a has kılarak, hakka yönelen kimseler olarak O’na kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte bu dosdoğru dindir.

6-Şüphesiz, inkar eden kitap ehli ile Allah’a ortak koşanlar, içinde ebedi kalmak üzere cehennem ateşindedirler. İşte onlar insanların en kötüsüdürler.

7-Şüphesiz, iman edip, salih ameller işleyenler var ya; işte onlar insanların en hayırlısıdırlar.

8-Rableri katında onların mükafatı, içlerinden ırmaklar akan, içlerinde ebedi kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuştur, onlar da Allah’tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat, Rablerine derin saygı duyanlara mahsustur.

99-Zilzal Suresi

Medine döneminde inmiştir. 8 ayettir. “Zilzal”, sarsıntı, deprem demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1-Yeryüzü kendine has bir sarsıntıya uğratıldığı,

2-İçindekileri dışarıya çıkarıp attığı,

3-İnsan, “Ona ne oluyor?” dediği zaman,

4-İşte o gün, yer, kendi haberlerini anlatır.

5-Çünkü Rabbin ona (öyle) vahyetmiştir.

6-O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için bölük bölük kabirlerinden çıkacaklardır.

7-Artık kim zerre ağırlığınca bir hayır işlerse, onun mükafatını görecektir.

8-Kim de zerre ağırlığınca bir kötülük işlerse, onun cezasını görecektir.

100-Adiyat Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. “Adiyat”, hızlı koşan atlar demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1-Soluk soluğa süratle koşan,

2-(Koşarken ayaklarını) vurarak ateş çıkaran,

3-Sabah erkenden baskın yapan,

4-Orada tozu dumana katan,

5-Düşman topluluğunun ortasına dalan atlara andolsun ki,

6-İnsan gerçekten Rabbine karşı pek nankördür.

7-Hiç şüphesiz buna kendisi de şahittir.

8-Hiç şüphesiz o, mal sevgisi sebebiyle çok katıdır.

9, 10, 11-Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki ortaya konulduğu zaman, işte o gün onların Rabbi kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır.

101-Karia Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 11 ayettir. “Karia”, vuran, çarpan, kapıyı çalan, yürekleri hoplatan şey demektir. Burada, kıyamet gününü ifade etmektedir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1-Yürekleri hoplatan büyük felaket!

2-Nedir o yürekleri hoplatan büyük felaket?

3-Bilir misin nedir yürekleri hoplatan büyük felaket?

4-O gün insanlar, her biri bir tarafa uçuşan küçük kelebekler gibi olacaktır.

5-Dağlar da atılmış renkli yünler gibi olacaktır.

6-İşte o vakit, kimin tartıları ağır gelmişse,

7-Artık o, hoşnut olacağı bir hayat içinde olacaktır.

8-Ama kimin de tartıları hafif gelirse,

9-İşte onun anası (varacağı yer) Hâviye’dir.

10-Bilir misin nedir Hâviye?

11-O, kızgın bir ateştir.

102-Tekasür Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. “Tekasür”, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

3-Hayır; ileride bileceksiniz!

4-Hayır, hayır! İleride bileceksiniz!

5-Hayır, kesin olarak bir bilseniz.

6-Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7-Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

8-Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

103-Asr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. “Asr”, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

3-Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).

104-Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 ayettir. “Hümeze”, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden herkesin vay haline!

3-O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.

4-Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.

5-Bilir misin nedir Hutame?

6, 7-O, yüreklere kadar işleyen, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

8, 9-Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Sargı Üzerine Mesh

Sargı ve Benzeri Şeylere Mesh Edilir Mi?

Kan aldıran veya bir yeri yaralanan kişi, yara bulunan yeri sarsa, bu bölgeyi yıkamadan yalnızca mesh eder. sargı üzerine yapılan mesh, orayı yıkama hükmünde sayılmaktadır.

Yara olan bölge iyileşmediği müddetçe mesh edilebilir. Mesh için herhangi bir müddet söz konusu değildir. Sargıya mesh etmek için daha önceden abdest almaya da gerek bulunmamaktadır.

İki uzuvdan birini yıkayıp diğerinde bulunan sargı üzerine mesh etmek caizdir. Sargı değiştirildiğinde yeniden mesh etmek gerekmemektedir. Ancak mesh etmek daha uygundur. Yara iyileşmeden sargı düşse bile abdest bozulmaz.

Doktor tarafından gözünün üstüne ilaç konan ve yıkanmaması söylenen bir kişi de mesh edebilir. Mesh etmek zarar verecekse mesh etmeyi bile terk eder.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 38)