Necaset Nasıl Temizlenir?

Pisliğin görüldüğü yerdeki necaseti temizlemek ve zor değilse eserini bile gidermek ile o şey temiz sayılır. Kalıntısını gidermek zor ise o halde temizlenmiş addedilir.

Necaset görülmüyor ise üç defa su ile yıkamak ve her yıkamada da sıkmak suretiyle necaset temizlenmiş olur.

Elbise ve bedenden necaseti temizlemek için su veya benzeri akıcı (sirke, gül suyu gibi) temizlik malzemeleri kullanılmaktadır.

Mestler ise necasetin olduğu yeri ovalamak suretiyle temizlenmiş olur. Kılıç vb. ise silmeyle temiz hale gelmektedir.

Necasetin olduğu toprakta necaset kurusa ve eseri görülmeyecek bir hale gelse, orada namaz caizdir. Ancak teyemmüm alınamaz. Orada bulunan ağaç ve ot ta temiz sayılmaktadır.

Bir necaset istihale yoluyla da temizlenebilir. İstihale yolu, bir şeyin başka bir şeye dönüşmesidir. Örneğin bir leşin tamamen tuza dönüşmesi onun temiz sayılmasını gerektirmektedir. Ateşte yanarak küle dönen necis bir şey de böyledir. Kuruyan meni de bedenden veya elbiseden, ovalayarak temizlenmektedir. Yaş halde bulunan meni ise yıkanmakla temiz hale gelir.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 44, 45)

Namaza Mani Olmayan Necaset Miktarı

Necaset-i galiza sayılan necasetlerden, dirhem miktarına (el ayası kadar) ulaşmayan necasetler namaza mani görülmemektedir. Mesela iğne ucu miktarı idrarın ıslaklığı, namaza mani sayılmaz.

Necaset-i hafife denilen necasetlerde ise bir uzvun dörtte biri kadar bir yeri kirletmeyen necasetler, namaza mani sayılmamaktadır.

Necis olan bir yatak veya toprak, bir kişinin teri veya vücudundaki bir ıslaklık nedeniyle ıslansa, necaset belirgin bir hale gelmediği müddetçe necis sayılmaz. Necaset belirgin hale gelmişse hem yatak veya toprak hem de vücudun temas eden yeri pislenmiş sayılır.

Aynı şekilde sıkıldığı zaman necaseti belli olmayacak şekilde pis olan bir yatağın içine sarılan kuru ve temiz bir yatak ta necis sayılmamaktadır. Necis bir yatak ta toprağa serilse ve necaset eseri belli olmasa, o toprak pislenmiş sayılmaz. Yine necis bir şeye rüzgar temas etse ve başka bir elbiseye kadar o necaseti taşısa, zahiren bir şey olmadığı müddetçe isabet ettiği elbise vb. şey temiz sayılır.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 43, 44)

Necasetin Kısımları

Necasetler İki Kısımdır:

1-Necaset-i Galiza: Şarap, akıcı halde bulunan kan, leşin eti ve derisi, eti yenmeyen hayvanların sidiği, köpek veya yırtıcı hayvanların pisliği ve salyaları, tavuk, kaz ve ördek pislikleri, vücuttan çıkması ile abdestin bozulduğu her türlü şey, necaset-i galizadır.

2-Necaset-i Hafife: Atın sidiği, eti yenen hayvanların sidiği, eti yenmeyen kuşların pislikleri necaset-i hafife sayılmaktadır.

Özür Sahibi Kimdir?

Özür Sahibi

Bir namaz vakti süresinde, abdest alıp namaz kılacak kadar bir vakit bulamayan ve kanaması vb. abdesti bozacak durumu devam eden kişi özür sahibidir.

Böyle bir özre sahip olan kişi her namaz vakti için abdest alır ve dilediği kadar namaz kılabilir. Namaz vakti çıktığında yeniden abdest alarak yeni vaktin namazını bu şekilde kılmaya devam eder.

Her bir namaz vaktinde özrün bir defa dahi olsa tekrar etmesi özrün devam ettiğini göstermektedir. Bir namaz vakti boyunca özür halini gerektiren durum görülmemiş ise özür sahibi olmaktan çıkar ve normal zamanlardaki gibi abdesti bozuluncaya kadar abdestli sayılmaya devam eder.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 42)