Caiz Olmasının Şartları

Meshin Caiz Olması İçin Şartlar

1-Abdestte sünnet olan sıraya riayet edilmese bile mestler, ayaklar yıkandıktan sonra giyilmeli,

2-Mestler, topuklardaki aşık kemiklerinin örtmeli,

3-Mestlerle yürümek mümkün olmalı (cam, ağaç veya demirden yapılan mestler üzerine mesh edilemez),

4-Mestte ayak serçe parmağının üç katı büyüklüğünde yırtık bulunmamalı,

5-Bağlamadan mestler ayağı tutmalı,

6-Suyun vücuda ulaşmasına engel olmalı,

7-Ayağı kesik bile olsa ayağın ön kısmı, el parmaklarının en küçüğünün üç katı kadar bulunmalıdır (Topuk kısmı mevcut olsa da ön kısımdan bu miktar ayağı olmayan kişi mesh edemez).

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 35, 36)

Giriş

Abdest almayı gerektiren durumlarda erkek ve kadınlar, kalın mest üzerine mesh edebilirler. Bu kalın mestlerin kendilerinin veya tabanlarının deriden olması gerekmez. Önemli olan suyu içine geçirmemesidir. Sarık, takke, eldiven ve peçe üzerine mesh edilmez.

Mest veya sargı üzerine mesh yaparken niyet te şart değildir.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 35, 37, 38)

Giriş

Teyemmüm Hakkında Kısa Bilgi

Teyemmüm suyun çok uzakta olduğu için bulunmadığı veya bulunduğu halde kullanılamadığı durumlarda yapılan temizliktir. Abdestsiz olarak yapılamayan ibadetler için zaruret olduğunda teyemmüm yapmak farzdır.

Teyemmüm yapıldığı zaman kişi dilediği kadar farz veya nafile ibadetle meşgul olabilir. Vakit girmeden önce de teyemmüm yapılabilir.

Azalarının yarısı veya daha fazlası yara olan bir kişinin suya dokunması zarar veriyor ise teyemmüm yapar. Azalarının az bir kısmı yara ise sağlam olan yeri yıkar, kalan kısmı mesh eder. Aynı anda hem yıkama hem teyemmüm yapılmaz.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 34)

Bozanlar

Teyemmümü Bozanlar

1-Abdesti bozan şeyler teyemmümü de bozar.

2-Yeterli miktardaki suyu kullanabilme kudretine sahip olmak.

Rukünleri (Farzları) ve Sünnetleri

Teyemmümün Farzları

1-Yüzü mesh etmek,

2-Kolları mesh etmek.

 

Teyemmümün Sünnetleri

1-Besmele çekmek,

2-Sırayı takip etmek,

3-Mesh ederken peş peşe yapmak,

4-Toprağa koyduktan sonra elleri ileri sürmek,

5-İleri sürdüğü ellerini kendine doğru çekmek,

6-Elleri (birbirine vurarak) silkelemek,

7-Par­mak aralarını açık tutmak.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 32, 33)

Sıhhatinin Şartları

Teyemmümün Sıhhat Şartları

1-Niyet etmektir. Kalben bir şeye kast etmektir. Teyemmüme niyetin de üç şartı vardır;

a) Müslüman olmak,

b) (Söylediği şeyin ne ifade ettiğini) bilecek bir halde bulunmak,

c) Neye niyet ettiğinin farkında olmak.

Namaz için teyemmüme niyet ederken, ya temizliğe niyet edilmeli, veya namaz kalmak için, yahut da temizlenmeden yapılamayacak bir ibadeti yapmak için niyet etmelidir. Çünkü yalnızca teyem­müme niyet edildiğinde, yahut da Kur’an okumak kasdıyla yapılan teyemmümle namaz kılınamaz.

2-Suyun bir mil (3 km. kadar) uzaklıkta bulunması gibi teyemmümü meşru kılacak bir mazeretin bulunması. Bir hastalığın bulunması, zarar verecek veya hastalığa sebep olacak kadar soğuk olması, düşman korkusu, susuzluk, sadece hamur yoğuracak kadar su bulunması, su çıkaracak aletin olmaması, başlanılmış olan cenaze ve bay­ram namazlarını kaçırmamak için teyemmüm edilmesi, bu mazeretler arasındadır.

3-Toprak, taş ve kum gibi yeryüzü cinsinden şeylerle teyemmüm almak. Odun, gümüş ve altına teyemmüm yapılmaz.

4-Mesh edilecek azaların her tarafını mesh etmek.

5-Meshi, elin tamamı yahut çoğuyla yapmak; Öyle ki meshi iki parmakla (herhangi bir uzuvda) mesh edilmedik yer bırakmayacak şekilde dahi yapsa, böyle bir uygulama doğru olmaz. Ama başa mesh etmek bu hükmün dışındadır.

6-Elin içiyle, mesh edilecek şeye iki kere vurmak. Vücuduna toprak temas eden kimsenin teyemmüm niyetiyle azala­rını mesh etmesi iki kere vurmak yerine geçer.

7-Hayızlı ve lohusa olmamak ve abdesti bozan halle­rin bulunmaması.

8-Mum ve yağ gibi meshe engel olan şeylerin giderilmesidir.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 31,32)