Muhtazar (Ölüm Anı Yaklaşan Kişi) Yanında Ne Yapılır?

Ölüm anı yaklaşan kişiye muhtazar denmektedir. Mümkünse sağ yanına yatırılır. Ancak sağına yatırılmaya zorlanmaz. Başı hafifçe yukarıya kaldırılır.

Kelime-i şehadet ve tevhid, telkin edilir. Söylemesi hususunda zorlanmaz veya emredilmez.

Akraba ve komşularının yanına girmesine müsade edilir. Ancak hayız ve nifaslı olanların girmemesi daha uygundur. Yasin suresi, Rad suresi okunması müstehap olarak görülmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 119)

Allah-ü A’lem

HZ. MUHAMMED (sav) ve İSLAMİYET – M. Asım KÖKSAL

Müellifin Eser Hakkındaki Önsözü

Bizi, her şeyi yaratan, bitmez tükenmez nimetleri içinde yaşatan Yüce Allah’a hamd ve sena eder; sevgili Peygamberimiz, dünya ve ahirette en büyük rehber ve önderimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam Efendimizi ve bütün ev halkını, kendisiyle sohbet ve İslam davasına hizmet edenleri sevgi ve saygı ile selamlarım.

İtalyan müsteşrik Caetani’nin; İslamiyet ve Peygamberimiz hakkında bazı müsteşrik, profesör ve rahiplerin yardımlarıyla yazdığı ve Hüseyin Cahid’in dilimize çevirip İslam Tarihi adıyla yayınladığı 10 ciltlik kitabı beş yıl inceleyerek tespit ettiğimiz sayısız yanlışlar, isnat ve iftiralar hakkındaki “Reddiye”mizi yazdıktan sonra -ki, onu yazmamış olsaydık Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatına ve İslamiyete ait bilgileri, başta Kur’an-ı Kerim ile hadis ve sünnet mecmuaları olmak üzere, kaynaklarımızdan derleyip yaymak ve yabancı tercümanları aradan çıkarmak gücünü, azim ve cesaretini belki de kendimizde bulamazdık- Hz. Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adını verdiğimiz kitabımızı kaleme almak için, ilk işimiz, 31 yıldan beri çalışmakta bulunduğumuz Diyanet İşleri Başkanlığındaki vazifemizden emekliye ayrılmak oldu.

İlk önce, muhtasar birer cilt halinde Meleke ve Medine devirlerini yazmayı kararlaştırıp hemen işe başladık.
Mekke devrini bitirdikten sonra, bu kararımızdan vazgeçip Medine devrinin muhtasar bir özeti yerine, on bir ciltlik geniş bir tarihini yazdık ve bu on bir ciltlik çalışmada:
Mekke devrine ait muhtasar ciltte dayandığımız kaynakları her bahis sonunda topluca göstermemizin yerine; okuyanlara itimat gelsin, araştırma yapacak olanlara da kolaylık olsun diye, her sahifenin altında, o bahsin kısmen veya tamamen bulunduğu kaynakları, cilt ve sahife numaraları ile gösterdik.

Kitabımızda kaynakları konuşturmakla yetindik. Şahsi görüşlerimizle araya girmekten kaçındık.
Karşılaştığımız müphem noktaları, uzun araştırmalar yaparak bulduğumuz bilgilerle aydınlatmaya çalıştık.

Her türlü acz ve noksanımıza rağmen giriştiğimiz bu işte, Yüce Allah lütuf ve yardımını bizden esirgemedi, kesmedi.
Yalnız Peygamberimiz Aleyhisselamın hayatının değil, İslam dininin de bir tarihi niteliğinde sayılabilecek olan; eskilerin de, yenilerin de yadırgamayacakları açık, sade ve akıcı bir dille kaleme alınmış bulunan bu kitabımızdan, her sınıf okuyucunun yararlanacağına ve memnun kalacağına inanıyoruz.

M. Âsım KÖKSAL

Eserin PDF’ini indirebilmek için; Hz. Muhammed (SAV) ve İslamiyet

Hadislerle Nasihatler – Mehmet Zahid Kotku

Nakşibendi Tarikatının meşhur şeyhlerinden olan Mehmet Zahid Kotku Efendi’nin tertip ettiği muazzam eser olan ‘Evrad-ı Şerif’ ile bir kimsenin ilaveten hangi namazları kılacağını, namazlardan sonra hangi sureleri okuyacağını, hangi zikirleri yapacağını, rabıta çeşitlerini anlatmıştır. Kendisi, kimsenin bir kelime dahi ekleyemeyeceği zarafette, sanki Halidiyye’ye merbut yepyeni bir ‘Zahidiyye’ halkası teşkil edercesine, efradını cami, ağyarını mani olan bu ‘Evrad-ı Şerif’ i inşa etmişlerdir.

Zahid Kotku Efendi, bu eserinde İlmin ve Dinin Afetleri, Cennetin Vasıfları, Münafıklığın Alametleri, Namaza Gitmenin Adabı, Biatın Gerektirdiği Şartlar, Kadınların Camiye Gidip Gidemeyecekleri, Cuma Günü Duaların Kabul Saati, Cahillere Karşı Mü’minin Davranışı, Müminlerin Sevincine Vesile Olan Haller, Allah’ın Rahmetinden Uzak Olan Kişiler ve daha birçok önemli husus hakkında varid olan hadisleri izah etmektedir.

Eserin PDF’ini indirebilmek için; Hadislerle Nasihatler