DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ – Mehmet KESKİN

Eser Hakkında

Bu eser, Abdurrahman el Ceziri’nin kaleme aldığı “Kitabü’l-Fıkh Alâ Mezâhibi’l-Erbaa” (Dört Mezhebe Göre İslam Fıkhı) adlı eserinin ibadet, helaller ve haramlar, yemin ve adaklar bölümlerini sade bir anlatım ile yeniden işliyor.

“Mezheplerin ittifak edip üzerinde görüş birliğine vardıkları hükümleri; konu başlığı altında topladık, mezheplere göre farklı olan ihtilaflı hükümleri ise alt kısımda mezheplerin adlarını sıralayarak yazdık. Ayrıca anlaşılması zor kısımlara açıklık getiren bazı başlıkları değiştirdik. Yine izaha muhtaç olan kimi hususları dipnotlarla açıkladık. Kur’an-ı Kerim ayetlerinin ve hadislerin yerlerini gösteren kaynak bilgisini okuyucuya kolaylık olması için ayetin ya da hadisin hemen bittiği yere daha küçük karakter ile yazdık. Mezheplerin ortak görüşlerini yansıtan ana bölümü, mezheplerin görüşlerinden kolayca ayırt edebilmek için değişik karakterlerde yazdık. Eser, bu hali ile okuyuculara ve araştırmacılara; bir konuda mezheplerin görüşlerini öğrenmenin yanı sıra bu görüşler arasında mukayese yapma imkanı da sağlamaktadır.”
Mehmet Keskin

Eserin PDF’sini indirebilmek için; DÖRT MEZHEBE GÖRE İSLAM İLMİHALİ