Cenaze Namazı Nasıl Kılınır?

Cenaze kefenleme işi bitince, imam ve cemaatin önünde duracak şekilde, bir şey üzerine mevta bırakılır. İmam cenazenin göğüs hizasına cemaat de imamın arkasına dururlar.

Cenaze namazı dört tekbir ve selam ile kılınır. Rukü ve secdesi yoktur. İlk tekbirde eller kulak hizasına kadar kaldırılır. Diğer tekbirlerde kaldırılmaz.

İmam ilk tekbiri alır ve cemaat de ona uyar. ‘Sübhaneke’ duası okunur. İmam tekbir getirir ve ‘Salli-Barik’ duaları okunur. İmam üçüncü tekbiri aldığında ‘Cenaze Duası’ okunur. Son tekbirden sonra ise bir şey okunmadan selam verilir.

İmam beşinci tekbiri alırsa, cemaat tekbir almaz. İmamın selam vermesini beklerler. (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 122-124)

Allah-ü A’lem.

GÜNÜMÜZ MESELELERİNE FETVALAR – HALİL GÖNENÇ

İlim dünyasında “Türkiye Müftüsü” olarak bilinen, özellikle Hanefi ve Şafii fıkhında günümüz otoritelerinden sayılan, hadis ilminde de “bir doktora alacak kadar bilgisi” olan muhterem Halil Gönenç’in bu eseri, İslam Hukukunun muamelat bahislerini ve günümüz fıkhi meselelerini gayet sistemli ve anlaşılır bir şekilde ele almış.

Eserde konularla ilgili 4 mezhebin de görüşlerine yer verilmiş. Konular Ayet ve Hadislerden delillerle ve muteber Fıkıh eserlerinden nakillerle izah edilmiş.

Ayrıca eserde Halil Gönenç’in Türkiye’de ve yurt dışında konferanslarda yaptığı bazı konuşmalar ve bazı ilaveler mevcuttur.

Eseri indirebilmek için; Günümüz Meselelerine Fetvalar

 

Kefen Nasıl Olmalıdır? Cenaze Nasıl Kefenlenir?

Erkekler için sünnet olan kefenlemede kullanılan üç şey vardır:

1-Kamis: Boyundan diz altına kadar olan bezdir. Kolsuz, yakasız ve cepsizdir.

2-İzar: Baştan ayak altına kadar olan bezdir.

3-Lifafe: baştan ayağa kadar olan bezdir.

Bunlar ile cenazeyi kefenlemek sünnettir. Ancak bulunamadığı zaman izar ve lifafe de yeterli görülmektedir. Kefenin beyaz ve pamuktan olması güzel görülmektedir. Kefen bezlerinin hiçbirinin kenarı dikilmez.

Kadınlar için sünnet olan kefen için kamis, izar ve lifafe dışında iki bez daha örtülür ki bunlar:

1-Baş örtüsü: Ölen kadının yüzüne örtülür.

2-Göğüs bezi: Kadının göğsü üzerine örtülen bezdir.

İkisinden birine yetecek kadar bez var ise baş örtüsü ile yetinilir.

Not: Bu şekil kefenlemeye imkan yok ise ne bulunursa onunla kefenlemek gerekmektedir.

 

Cenazenin Kefenlenmesi:

Cenaze yıkandıktan ve kurulandıktan sonra, sırasıyla lifafe, izar ve kamisin üstüste serildiği yerin üstüne alınır. Kamis, ölünün boynundan diz altına gelecek şekilde giydirilir. Cenaze kadın ise kamisin üzerine önce baş örtüsü, onun üzerine de göğüs örtüsü olacak şekilde konulur. Daha sonra önce sol taraftan başlanarak izar sarılır. Daha sonra aynı şekilde lifafe de sarılır. Lifafenin uçları bağlanır. Cenaze kabre konulduğunda lifafenin her iki ucu da tekrar çözülür.

Sünnet üzere yapılan kefenleme bu şekildedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 121, 122)

Allah-ü A’lem…