Adabı

Abdestin Adabı

1-Yüksek bir yere oturarak abdest almak,

2-Kıbleye dönmek,

3-Başkasından yardım istememek,

4-Konuşmamak,

5-Kalpten niyet ederken dili ile de tekrarlamak,

6-Hz. Peygamberden (sav) nakledilen duaları okumak,

7-Her azayı yıkarkan besmele çekmek,

8-Serçe parmağını kulak deliğine sokarak kulakları mesh etmek,

9-Geniş olan yüzüğü hareket ettirmek,

10-Mazmaza ve istinşak yaparken sağ el ike su vermek,

11-Sol el ile sümkürmek,

12-Özür sahibi olmayanların vakit girmeden önce abdest alması,

13-Abdestten sonra kelime-i şehadet getirmek,

14-Kalan sudan bir miktar içmek ve “Allâhümmecalnî mine’t-tevvâbîne vecalnî mine’l-mütedahhirîn” duasını okumak.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 23)