Cenaze Nasıl Yıkanır?

Ölen Müslümanın yıkanması için acele etmek evladır. Önceden güzel koku ile yıkanmış olan teneşir tahtası üzerine konur. Bu esnada avret mahalli örtülü bir vaziyette tutulur.

Elbiseleri yanlardan kesilerek çıkartılır ve abdest aldırılır. Çocuk veya akli dengesi bulunmayan kişiye abdest aldırmak gerekmez. Cünüb olduğu bilinmiyorsa abdest esnasında ağız ve burna su verilmez.

Mümkünse güzel kokulu otlar ile kaynatılmış ve ılıştırılmış olan su ile başından itibaren dökülmeye ve ovularak yıkanmaya başlanır. Ön kısmın yıkama işlemi bittikten sonra sol tarafına doğru kaldırılarak sağ omuzdan aşağısı yıkanır. Aynı işlem sağ tarafına kaldırılarak tekrar edilir.

Ölünün her yeri yıkandıktan sonra oturur bir vaziyete getirilerek karnı mesh edilir. Şayet pislik vb. çıkarsa, pisliğin çıktığı yer yıkanır. Mevtanın tamamen yıkanması gerekmez.

Yıkandıktan sonra cenaze kurulanır ve secde ettiği uzuvlara güzel kokulu otlardan konulur.

Yıkama esnasında avret mahalli açılmaz veya dokunulmaz. Avret yeri bir bez parçası ile temizlenir ve yıkanır.

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 120)

Allah-ü A’lem

Kişi Öldüğünde Ne Yapılır?

Herkesin bir eceli vardır. Bu vakit geldiğinde artık insan son nefesini verir ve amelleri ile baş başa kalır. Geride kalan Müslümanlara ise düşen birtakım görevler vardır.

Bu görevlerin başında ölen kişinin naaşına saygı göstermek gelmektedir. Ölünün çenesi bağlanır ve gözleri kapatılır. Gözlerini kapatırken ‘Bismillahi ve ala milleti rasülillah’ denir. Karnının üstüne konan demir parçası ile şişmemesi sağlanır. Kolları iki yana uzatılır. Kollarını göğsüne koymak mekruhtur (ehl-i kitabın adeti olduğu için). Yıkanıncaya kadar artık yanında Kuran okumak mekruh görülmüştür.

Kişinin ölümünü insanlara bildirmekte bir mahzur yoktur. Ancak bunu yaparken, bağırıp çağırma ve yaka paça yırtma olmamalıdır.

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 119)

Allah-ü A’lem

Muhtazar (Ölüm Anı Yaklaşan Kişi) Yanında Ne Yapılır?

Ölüm anı yaklaşan kişiye muhtazar denmektedir. Mümkünse sağ yanına yatırılır. Ancak sağına yatırılmaya zorlanmaz. Başı hafifçe yukarıya kaldırılır.

Kelime-i şehadet ve tevhid, telkin edilir. Söylemesi hususunda zorlanmaz veya emredilmez.

Akraba ve komşularının yanına girmesine müsade edilir. Ancak hayız ve nifaslı olanların girmemesi daha uygundur. Yasin suresi, Rad suresi okunması müstehap olarak görülmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 119)

Allah-ü A’lem

Kadınlar Cuma Namazı Kılabilir Mi?

Cuma namazı haftada bir defa cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Cuma namazını cemaatle kılmak, şartlarını taşıyan bir kişi için farzdır.

Cuma namazı kılmak için erkek olmak şart koşulmuştur. Ancak kadınların da cemaate iştirakinin sağlanması amacıyla, kadınların da cuma namazını kılmalarına müsaade edilmektedir. Kendisine cuma namazı farz olmayan herkes, bu namazı kılabilmektedir. Kıldıkları namaz günün öğle namazı yerine geçmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 111, 112).

Allah-ü A’lem

Cuma Hutbesinin Sünnetleri Nelerdir?

Cuma hutbesini tesbih veya tahmid ile bitirmek yeterlidir. Ancak bu şekilde kısaltmak mekruhtur. Hutbeyi sünnetleri ile yerine getirmek gerekmektedir. Bu sünnetler:

1-Abdestli olmak

2-Setr-i avret

3-Hutbeye başlamadan önce imamın minbere oturması

4-İmama minbere oturunca ezan okumak

5-Kılıç zoru ile elde edilen beldelerde kılıç sol tarafında kalacak şekilde hutbeyi okumak; sulh yolu ile Müslüman olan beldelerde ise kılıçsız bir şekilde hutbe irad etmek

6-Cemaatin imama bakması ve hutbeyi dinlemesi

7-Allah’ı layık olduğu şekilde hamd ve sena ile hutbeye başlamak

8-Peygamber Efendimiz’e (sav) salat-ü selam getirmek

9-Allah’ın birliğine ve Peygamberimizin O’nun rasülü olduğuna şehadet getirmek

10-Vaaz ve nasihatta bulunmak

11-Kuran ayetlerinden okumak

12-Aralarında oturmak kaydıyla iki hutbe irad etmek

13-İkinci hutbede de hamd, sena ve salat-ı tekrar etmek

14-İkinci hutbede Müminlere istiğfar ve duada bulunmak

15-Cemaatin hutbeyi duyması

16-Hutbeleri mümkün oldukça kısa tutmak

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 110, 111)

Allah-ü A’lem

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi yapacak olan kişi öncelikle abdest alıp namazın şartlarını yerine getirmelidir. Daha sonra ayakta olduğu halde kıbleye doğru yönelerek ‘Allahü Ekber’ diyerek tekbir getirmeli ve secde etmelidir. Tekbir esnasında ellerini kaldırmaya gerek yoktur.

Secdeden sonra yeniden tekbir getirerek ayağa kalkmalıdır. Secdeden sonra oturuş, selam verme gibi namazda yapılan fiiller bulunmamaktadır.  Kalkarken ‘Semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr’ duasını okuması sünnettir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 107)

Allah-ü A’lem

Namazda Tilavet Secdesi Okuyan Secdeyi Nasıl Yapar?

Tilavet secdesi okuyana ve duyana vacip olan bir secdedir. Secde ayetini okuyan bir kimse eğer ikiden fazla ayet okumaya devam edecek ise secdeyi yaparak namazına devam etmesi gerekmektedir.

Ancak okumayı bitirmiş ise ve okuduğu ayetin secdesi olarak niyet etmiş ise yaptığı rukü, tilavet secdesi yerine geçmektedir. Niyet etmediği zaman ise namazının secdesi tilavet secdesi yerine geçer (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 105)

Allah-ü A’lem

Kaç Rekat Kıldığında Şüphe Eden Biri Namazı Nasıl Kılar?

Beş vakit namaz, Allah’ın kullarına yüklediği en faziletli ibadetlerden biridir. Namaz kılarken unutarak ve dalgınlık eseri olarak namaz rekatlarında hata yapılabilmektedir. Son rekatı kıldığı halde “Acaba 3 rekat mı kıldım?” düşüncesi bir anda gelebilmektedir.

Namazında şek (şüphe) haline düşen bir kimse ilk defa bu hale düşmüş ise namazını selam vererek bitirir ve namazına ilk tekbirden başlar. Selam verdikten sonra şüphe eder ise namazını yeniden kılmaz. Ancak gerçekten eksik kıldığına kalbi mutmain olur ise namazı yeniden kılması gerekmektedir.

Namazda şüphe, adet halini almış ise ve ara sıra bu hale düşüyor ise zannı galip ile amel eder. Kaç rekat kıldığına karar verebiliyor ise o kadar kılmış kabul eder. Karar veremiyor ise en az kıldığı rekatı baz alır ve namazına bu şekilde devam eder. Ancak her rekattan sonra oturur ve namazdan sonra sehiv secdesi yapar (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 103)

Allah-ü A’lem

Sünnetler Kaza Edilir Mi?

Bir Müslüman için en önemli ibadet günlük kılmak zorunda olduğu 5 vakit namazıdır. Bu namazların kazaya bırakılması hoş karşılanmamaktadır.

Farzlardan önce Peygamberimizin (sav) kılmış olduğu sünnet namazlar bulunmaktadır. Sünnet namazları, kazaya kalan farzlar gibi olmayıp, kazaları yapılmaz. Ancak sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet olduğu için, kazaya kalan sabah namazının sünneti farzından önce kılınabilmektedir.

Ayrıca farzından önce kılınamayan öğle namazının sünneti de, son iki rekat sünnetten önce veya sonra kaza edilebilmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 99)

Allah-ü A’lem

Cemaate Yetişmek İçin Namazı Bozmak Caiz Midir?

Cemaat, İslam dininde namaz için önemlidir. Peygamber Efendimiz (sav), cemaatle namazı hem kendisi kılmış hem de teşvik etmiştir.

Bir Müslüman kendi başına 4 rekatlı farz bir namaza başlayıp ta yanında cemaat oluşturulmuşsa, ilk rekatın secdesini etmeden başlamışlar ise selam vererek namazı bitirir ve cemaate iştirak eder. Secde etmiş ise ikinci rekatı da kıldıktan sonra selam verir ve cemaate bu şekilde katılır. Kılmış olduğu iki rekat nafile yerine geçer. Üçüncü rekatın secdesini yapmış ise dördüncü rekatı da tamamlayarak namazını bitirir.

Cuma namazının sünnetini kılarken hatip hutbeye çıksa, iki rekat kılarak selam vermek evladır. Bu halde farzdan sonra iki rekat sünneti tamamlar.

Camiye giren bir kimse imamın tekbir aldığını gördüğünde nafile ile uğraşmayıp farz namaz için imama uyar. Ancak sabah namazını sünneti böyle değildir. Sabah namazının sünnetini kıldıktan sonra imama selamdan önce yetişme imkanı varsa, sünneti de kılar (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 98).

Allah-ü A’lem