Farzları

Abdestin Farzları: Hanefi mezhebine göre abdestin farzı dört tanedir.

1-Yüzü yıkamak (uzunluk olarak, alın dediğimiz yerden başlayarak çene altına kadar, genişlemesine de iki kulağın yumuşakları arasında kalan bölgedir),

2-Kolları yıkamak (dirseklerle beraber),

3-Başın dörtte birini mesh etmek,

4-Ayakları yıkamak (aşık kemikleri ile beraber).

Abdestsiz yapılamayacak ibadetleri yapabilmek ve ahirette de sevap ümit ederek abdest alınır. Abdestin geçerli olabilmesi için akıllı, buluğa ermiş, müslüman, suyu kullanabilmeye gücü olan birinin abdest alması gerekmektedir. Ayrıca abdestsiz olunması, hayız ve nifasın bitmiş olması da ibadet edebilmek için abdest almanın gerekli olduğu hallerdir.

Suyun yıkanması gereken yerlerin tamamına ulaşması, abdest almaya mani olacak hayız, nifas gibi durumların ortadan kaldırılması, üzerindeki pisliğin vb. giderilmesi, suyun deriye ulaşmasını engelleyecek yağ ve mum gibi şeylerin giderilmesi şarttır.

Tamamı yıkanamayacak derecede sık olan sakalın yalnızca üstüne suyun ulaştırılması yeterlidir. Seyrek olan sakalın ise tamamının yıkanması gerekir. Yüze sarkan saç uçlarının veya dudakların iç kısmının yıkanması farz değildir. Tırnakların uzaması veya ellerin kapatılması suretiyle kapanan parmak uçlarını yıkamak gereklidir. Ayrıca çamur gibi parmak uçlarına suyun gitmesine engel olacak şeylerin giderilmesi gerekmektedir.

Kir ve bit, pire gibi hayvanların pisliği abdeste mani olmaz. Dar olan yüzüğün oynatılması suyun ulaşması için gereklidir. Ayaktaki yaraya suyun değmesi zarar veriyor ise, yara üzerine suyun gezdirilerek mesh edilmesi caizdir.

Abdestten sonra saç kestirmek veya sakal traşı olmak abdeste zarar vermez. Yine tırnak kesmek ve bıyıkların kısaltılması nedeniyle yeniden abdest almak gerekmemektedir.

Allah-ü A’lem…

Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 20-22)