Gusül Gerektirmeyen Haller

Guslü Gerektirmeyen Haller

1-Tenasül uzvundan mezi gelmesi,

2-Tenasül uzvundan vedi gelmesi,

3-İhtilam olunduğu halde ıslaklığa rastlanılmaması,

4-Sonunda kan görülmeyen doğum hali,

5-Lezzeti engelleyici bir bez kullanarak cinsel ilişkide bulunmak,

6-Avret mahalline ilaç vs. şırınga ettirmek,

7-Parmak ve ben­zeri şeyleri ön ve arka yollardan birine sokmak,

8-Hayvana meni gelmeksizin cinsel ilişkide bulunmak,

9-Ölüye meni gelmeksizin cinsel ilişkide bulunmak,

10-Bakire bir kızla bekâretini gidermeden ve meni gelmeksizin temasta bulunmaktır.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 27)