Kadınlar Cuma Namazı Kılabilir Mi?

Cuma namazı haftada bir defa cemaatle kılınması gereken bir namazdır. Cuma namazını cemaatle kılmak, şartlarını taşıyan bir kişi için farzdır.

Cuma namazı kılmak için erkek olmak şart koşulmuştur. Ancak kadınların da cemaate iştirakinin sağlanması amacıyla, kadınların da cuma namazını kılmalarına müsaade edilmektedir. Kendisine cuma namazı farz olmayan herkes, bu namazı kılabilmektedir. Kıldıkları namaz günün öğle namazı yerine geçmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 111, 112).

Allah-ü A’lem

Cuma Hutbesinin Sünnetleri Nelerdir?

Cuma hutbesini tesbih veya tahmid ile bitirmek yeterlidir. Ancak bu şekilde kısaltmak mekruhtur. Hutbeyi sünnetleri ile yerine getirmek gerekmektedir. Bu sünnetler:

1-Abdestli olmak

2-Setr-i avret

3-Hutbeye başlamadan önce imamın minbere oturması

4-İmama minbere oturunca ezan okumak

5-Kılıç zoru ile elde edilen beldelerde kılıç sol tarafında kalacak şekilde hutbeyi okumak; sulh yolu ile Müslüman olan beldelerde ise kılıçsız bir şekilde hutbe irad etmek

6-Cemaatin imama bakması ve hutbeyi dinlemesi

7-Allah’ı layık olduğu şekilde hamd ve sena ile hutbeye başlamak

8-Peygamber Efendimiz’e (sav) salat-ü selam getirmek

9-Allah’ın birliğine ve Peygamberimizin O’nun rasülü olduğuna şehadet getirmek

10-Vaaz ve nasihatta bulunmak

11-Kuran ayetlerinden okumak

12-Aralarında oturmak kaydıyla iki hutbe irad etmek

13-İkinci hutbede de hamd, sena ve salat-ı tekrar etmek

14-İkinci hutbede Müminlere istiğfar ve duada bulunmak

15-Cemaatin hutbeyi duyması

16-Hutbeleri mümkün oldukça kısa tutmak

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 110, 111)

Allah-ü A’lem

Cuma Namazı

Cuma namazı, şartlarını taşıyan herkes için farz-ı ayn olan bir namazdır.

Vücubunun Şartları:

1-Erkek olmak

2-Hür olmak

3-Mukim olmak

4-Sağlıklı olmak (gözleri görüyor olmak, ayakları sağlam olmak vb.)

5-Emniyette olmak

 

Sıhhatinin Şartları:

1-Şehirde kılınması

2-Devlet başkanının kıldırması (vekili de kıldırabilir)

3-Öğle vaktinde kılınması

4-Farzından önce hutbe okunması

5-Hutbeyi dinleyen en az bir kişinin bulunması

6-Halka açık bir yerde kılınması

7-En az üç kişilik bir cemaatin olması

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 109, 110)

Allah-ü A’lem

Şükür Secdesi

İmam Ebu Hanife’ye göre şükür secdesi mekruhtur. O’na göre böyle bir secdenin sevabı yoktur. Yapılmaması daha uygundur.

İmam Ebu Yusuf ve Muhammed’e göre ise bu secde Allah’a yakınlık için yapılmaktadır. Öyleyse sevap kazanılması ümit edilir.

Şükür secdesi yapmak isteyen biri, tilavet secdesi nasıl yapılıyor ise aynı şekilde secdesini yapar (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 108)

Allah-ü A’lem

Tilavet Secdesi Nasıl Yapılır?

Tilavet secdesi yapacak olan kişi öncelikle abdest alıp namazın şartlarını yerine getirmelidir. Daha sonra ayakta olduğu halde kıbleye doğru yönelerek ‘Allahü Ekber’ diyerek tekbir getirmeli ve secde etmelidir. Tekbir esnasında ellerini kaldırmaya gerek yoktur.

Secdeden sonra yeniden tekbir getirerek ayağa kalkmalıdır. Secdeden sonra oturuş, selam verme gibi namazda yapılan fiiller bulunmamaktadır.  Kalkarken ‘Semi’nâ ve eta’nâ gufrâneke rabbenâ ve ileyke’l-masîr’ duasını okuması sünnettir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 107)

Allah-ü A’lem

Namazda Tilavet Secdesi Okuyan Secdeyi Nasıl Yapar?

Tilavet secdesi okuyana ve duyana vacip olan bir secdedir. Secde ayetini okuyan bir kimse eğer ikiden fazla ayet okumaya devam edecek ise secdeyi yaparak namazına devam etmesi gerekmektedir.

Ancak okumayı bitirmiş ise ve okuduğu ayetin secdesi olarak niyet etmiş ise yaptığı rukü, tilavet secdesi yerine geçmektedir. Niyet etmediği zaman ise namazının secdesi tilavet secdesi yerine geçer (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 105)

Allah-ü A’lem

Tilavet Secdesi

Tilavet secdesi vacip olan bir secdedir. Secde ayetini okuyan ve dinleyen herkes için bu geçerlidir. Hemen yapılması gerekmez ancak unutulma ihtimaline binaen hemen yapılması uygundur.

Secde ayetinin bir kısmı okunsa bile secde edilmesi gerekmektedir. Ayrıca farklı dillerde tercümesi bile okunsa secde edilmesi lazım gelir.

Secde Ayetleri 14 tanedir:

1- Araf suresi 7/206

2- Ra’d suresi 13/15

3- Nahl suresi 16/49

4- İsra suresi 17/107

5- Meryem suresi 19/58

6- Hac suresi 22/18

7- Furkan suresi 25/60

8- Neml suresi 27/25

9- Secde suresi 32/15

10- Sad suresi 38/24

11- Fussilet suresi 41/37

12- Necm suresi 53/62

13- İnşikak suresi 84/21

14- Alak suresi 96/19

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 104)

Allah-ü A’lem

 

Kaç Rekat Kıldığında Şüphe Eden Biri Namazı Nasıl Kılar?

Beş vakit namaz, Allah’ın kullarına yüklediği en faziletli ibadetlerden biridir. Namaz kılarken unutarak ve dalgınlık eseri olarak namaz rekatlarında hata yapılabilmektedir. Son rekatı kıldığı halde “Acaba 3 rekat mı kıldım?” düşüncesi bir anda gelebilmektedir.

Namazında şek (şüphe) haline düşen bir kimse ilk defa bu hale düşmüş ise namazını selam vererek bitirir ve namazına ilk tekbirden başlar. Selam verdikten sonra şüphe eder ise namazını yeniden kılmaz. Ancak gerçekten eksik kıldığına kalbi mutmain olur ise namazı yeniden kılması gerekmektedir.

Namazda şüphe, adet halini almış ise ve ara sıra bu hale düşüyor ise zannı galip ile amel eder. Kaç rekat kıldığına karar verebiliyor ise o kadar kılmış kabul eder. Karar veremiyor ise en az kıldığı rekatı baz alır ve namazına bu şekilde devam eder. Ancak her rekattan sonra oturur ve namazdan sonra sehiv secdesi yapar (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 103)

Allah-ü A’lem

Sehiv Secdesi

Sehiv secdesi, namazda unutarak terk edilen veya tehir edilen vacipten dolayı namazın sonunda yapılan secdedir. Vacibin bilerek tekinde ise sehiv secdesi yeterli görülmemekte, namazın iadesi gerekmektedir.

Selam verdikten sonra kerahet vakti girse, o kimseden sehiv secdesi düşmüş olur. Mesela namaz kılan selam verdiğinde güneşin doğduğunu veya güneşin batmak üzere olduğunu fark etse o kimse artık sehiv secdesini yapmaz.

İmama uyan kişi kendi sehiv ve hatalarından dolayı secde yapmaz. İmam sehiv secdesi yaptığında mesbuk (namaza birinci rekattan sonra yetişen) ta secde yapar. Sonra kalan rekatları tamamlar.

Farz namazı kılan bir kişi ilk oturuşu unuttuğunda geri oturur. Ancak kalkmaya yakın bir halde ise namazın sonunda sehiv secdesi yapar. Oturmaya yakın bir halde ise secde yapmasına lüzum yoktur.

Farz namazında son oturuşu terk eden bir kişi, kalkmış olduğu rekatın secdesini yapmamış ise hemen oturarak tahiyyat yapar. Tehir ettiği rukün dolayısıyla sehiv secdesi yapar. Şayet kalkmış olduğu rekatın secdesini yapmış ise bir rekat daha kılarak namazını tamamlar. Kılmış olduğu namaz nafile olur. Farzı tekrar kılmak gerekmektedir.

Sehiv Secdesi Ne Zaman ve Nasıl Yapılır?

Namazın sonundaki son oturuşta Ettehiyyatü duası okunduktan sonra bir veya iki tarafa selam verildikten sonra iki secde yapılır. Sonra oturarak sanki namazın son oturuşuna yeni başlamış gibi Ettehiyyatü, Salli, Barik ve Rabbena duaları okunarak selam verilir. Selam vermeden yapılan sehiv secdesi tenzihen mekruh görülmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 100, 101, 102)

Allah-ü A’lem

Sünnetler Kaza Edilir Mi?

Bir Müslüman için en önemli ibadet günlük kılmak zorunda olduğu 5 vakit namazıdır. Bu namazların kazaya bırakılması hoş karşılanmamaktadır.

Farzlardan önce Peygamberimizin (sav) kılmış olduğu sünnet namazlar bulunmaktadır. Sünnet namazları, kazaya kalan farzlar gibi olmayıp, kazaları yapılmaz. Ancak sabah namazının sünneti kuvvetli bir sünnet olduğu için, kazaya kalan sabah namazının sünneti farzından önce kılınabilmektedir.

Ayrıca farzından önce kılınamayan öğle namazının sünneti de, son iki rekat sünnetten önce veya sonra kaza edilebilmektedir (Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 99)

Allah-ü A’lem