102-Tekasür Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 8 ayettir. “Tekasür”, mal, mülk ve çoluk çocuğun çokluğuyla övünmek demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Çoklukla övünmek sizi, kabirlere varıncaya (ölünceye) kadar oyaladı.

3-Hayır; ileride bileceksiniz!

4-Hayır, hayır! İleride bileceksiniz!

5-Hayır, kesin olarak bir bilseniz.

6-Andolsun, o cehennemi muhakkak göreceksiniz.

7-Yine andolsun, onu gözünüzle kesin olarak göreceksiniz.

8-Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?

103-Asr Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 3 ayettir. “Asr”, çağ, ikindi vakti, uzun zaman demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Andolsun zamana ki, insan gerçekten ziyan içindedir.

3-Ancak, iman edip de salih ameller işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka (onlar ziyanda değillerdir).

104-Hümeze Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 9 ayettir. “Hümeze”, insanları arkadan çekiştiren, ayıplayan kimse demektir.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahim

1, 2-Mal toplayan ve onu durmadan sayan, insanları arkadan çekiştiren, kaş göz işaretiyle alay eden herkesin vay haline!

3-O, malının, kendisini ebedileştirdiğini sanır.

4-Hayır! Andolsun ki o, Hutame’ye atılacaktır.

5-Bilir misin nedir Hutame?

6, 7-O, yüreklere kadar işleyen, Allah’ın tutuşturulmuş ateşidir.

8, 9-Şüphesiz uzatılmış direkler arasında (bağlı oldukları halde) ateş onların üzerine kapatılacaktır.

Sargı Üzerine Mesh

Sargı ve Benzeri Şeylere Mesh Edilir Mi?

Kan aldıran veya bir yeri yaralanan kişi, yara bulunan yeri sarsa, bu bölgeyi yıkamadan yalnızca mesh eder. sargı üzerine yapılan mesh, orayı yıkama hükmünde sayılmaktadır.

Yara olan bölge iyileşmediği müddetçe mesh edilebilir. Mesh için herhangi bir müddet söz konusu değildir. Sargıya mesh etmek için daha önceden abdest almaya da gerek bulunmamaktadır.

İki uzuvdan birini yıkayıp diğerinde bulunan sargı üzerine mesh etmek caizdir. Sargı değiştirildiğinde yeniden mesh etmek gerekmemektedir. Ancak mesh etmek daha uygundur. Yara iyileşmeden sargı düşse bile abdest bozulmaz.

Doktor tarafından gözünün üstüne ilaç konan ve yıkanmaması söylenen bir kişi de mesh edebilir. Mesh etmek zarar verecekse mesh etmeyi bile terk eder.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 38)

Meshi Bozanlar

Mestler Üzerine Meshi Bozan Şeyler

1-Abdesti bozan her şey (meshi de bozar),

2-Ayağın büyük kısmının, mestten çık­ması,

3-Suyun, mest içerisindeki ayağın birinin büyük kısmını ıslatması,

4-Mesh müddetinin bitmesi (Ayağın soğuktan dolayı zarar görmesinden korkulmazsa hüküm böyledir).

Son üç madde meydana geldiğinde sadece ayak yıkanarak abdest tamamlanır.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 38)

Farz ve Sünnet Olan Mesh Miktarı

Meshte Farz Olan Miktar

El parmaklarından en küçük üçünün, ayakların üst ve ön kısmına sürülmesi, meshin farz miktarıdır. bu kadar bir yere mesh edildiği zaman mesh geçerlidir.

Meshte Sünnet Olan Miktar

El parmakların araları açık bir halde, ayak par­maklarının ucundan itibaren (mestin) koncuna kadar çekmek, meshte sünnettir.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 37)

Meshin Süresi ve Başlangıcı

Meshin Müddeti

Mukîm olanlar bir gün bir gece, misafir olanlar ise üç gün üç gece (mest üzerine) mesh eder.

Mukim bir kimse, henüz mesh müdde­ti bitmeden yolculuğa çıkarsa, misafir için izin verilen müddeti tamamlar. Ancak yolcu olan bir kimse, bir gün bir gece mesh müddetini tamamladıktan sonra mukim olursa, bu müddetin sonunda mestini çıkarır, bu müddetten daha az mesh etmiş ise, meshini bir gün bir geceye tamamlar.

Meshin Başlangıcı

Meshin müddeti, mestlerin giyildikten sonra değil, abdestin bozulduğu andan itibaren başlar.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 36)

Caiz Olmasının Şartları

Meshin Caiz Olması İçin Şartlar

1-Abdestte sünnet olan sıraya riayet edilmese bile mestler, ayaklar yıkandıktan sonra giyilmeli,

2-Mestler, topuklardaki aşık kemiklerinin örtmeli,

3-Mestlerle yürümek mümkün olmalı (cam, ağaç veya demirden yapılan mestler üzerine mesh edilemez),

4-Mestte ayak serçe parmağının üç katı büyüklüğünde yırtık bulunmamalı,

5-Bağlamadan mestler ayağı tutmalı,

6-Suyun vücuda ulaşmasına engel olmalı,

7-Ayağı kesik bile olsa ayağın ön kısmı, el parmaklarının en küçüğünün üç katı kadar bulunmalıdır (Topuk kısmı mevcut olsa da ön kısımdan bu miktar ayağı olmayan kişi mesh edemez).

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 35, 36)

Giriş

Abdest almayı gerektiren durumlarda erkek ve kadınlar, kalın mest üzerine mesh edebilirler. Bu kalın mestlerin kendilerinin veya tabanlarının deriden olması gerekmez. Önemli olan suyu içine geçirmemesidir. Sarık, takke, eldiven ve peçe üzerine mesh edilmez.

Mest veya sargı üzerine mesh yaparken niyet te şart değildir.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 35, 37, 38)