112-İhlas Suresi

Mekke döneminde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dine içtenlikle bağlanmak demektir. Allah’a bu surede anlatıldığı şekilde inanan, tevhit inancını tam anlamıyla benimsemiş ihlaslı bir mümin olacağı için sure bu adla anılmaktadır.

Bismillâhi’r-Rahmâni’r-Rahîm

1-De ki: “O, Allah’tır, bir tektir.”

2-“Allah Samed’dir (Her şey O’na muhtaçtır; O, hiçbir şeye muhtaç değildir).”

3-“O’ndan çocuk olmamıştır (kimsenin babası değildir). Kendisi de doğmamıştır (kimsenin çocuğu değildir).”

4-“Hiçbir şey O’na denk ve benzer değildir.”