Mendup Olan Gusül

Mendub Olan Gusül

1-(Cünüp, hayız veya lohusa olmayıp) temizken Müslüman olan kimsenin yıkanması,

2-Bulûğ çağına gelenlerin yıkanması,

3-Deliren (sarhoş olan ve bayılan) kimsenin yeniden aklının başına gelmesi halinde yıkanması,

4-Kan aldırmaktan dolayı yıkanmak,

5-Ölü yıkamak için yıkan­mak,

6-Berat gecesinde yıkanmak,

7-Eğer müşahede etmişse Kadir gecesinde yıkanmak,

8-Peygamber Efendimiz (sav)’in şehrine (Medine-i Münevvere’ye) girmek için yıkanmak,

9-Kur­ban bayramı sabahı Müzdelife’de vakfe yapmak için yıkanmak,

10-Mekke-i Mükerreme’ye girmek için yıkanmak,

11-Ziyaret tavafı yapmak için yıkanmak,

12-Küsûf (güneş tutulması) namazı kılmak için yıkanmak,

13-Yağmur dua­sı için yıkanmak,

14-Korku verici bir şeyden dolayı yıkanmak,

15-(Gündüz meydana gelen) karanlıktan dolayı yıkanmak,

16-Şiddetli rüzgârdan (Allah’a sığınmak) için yıkan­mak.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 30)