Sünnetleri

Guslün Sünnetleri

1-(Yıkanmaya başlamadan önce) besmele çekmek,

2-Niyet etmek,

3-Elleri bileklere kadar yıkamak,

4-(Vücutta bulunan) necaseti yıkamak,

5-Avret yerini yıkamak,

6-(Her uz­vu) üçer defa yıkamak suretiyle namaz abdesti gibi abdest almak ve başa mesh etmek,

7-Kullanılan suyun (akmayıp) biriktiği bir yerde yıkanılıyorsa ayakları (gusülden) sonra yıkamak),

8-Vücuduna üç kere su dökmek,

9-Akarsu içinde yahut akarsu hükmünde bulunan sularda yıkanıyorsa bile sünneti tamamla­yacak kadar (suda) kalmak,

10-Su dökmeye başından başlamak,

11-(Suyu) sağ, daha sonra sol omzuna dökerek (vücudu) yıkamak, vücudunu ovuşturmak,

12-(Uzuvları) peş peşe yıkamak.

Allah-ü A’lem…

(Nuru’l-İzah ve Necatü’l-Ervah, 28)